อาการการสะอึกในเด็ก

By |2017-10-16T07:43:43+00:00ตุลาคม 16th, 2017|Latest Articles|

อาการการสะอึกในเด็ก Bella Ce   •   October 16, 2017 อาการสะอึกที่พบบ่อยๆในเด็กเกิดจาก การที่กระเพาะขยายตัวเนื่องจากมีอาหารหรือนมเข้าไปอยู่ ทำให้เกิดแรงดันไปที่กล้ามเนื้อกะบังลมที่อยู่ตรงรอยต่อระหว่างช่องปอดและช่องท้อง เกิดเป็นเสียงของกล้ามเนื้อกะบังลมหดตัวอย่างรวดเร็วขณะหายใจออก มักเกิดขึ้นเป็นช่วงเวลาสั้นๆ และหายไปได้เอง เป็นวินาทีหรือ